پروژه های موجود

3 پروژه یافت شد 3 پروژه یافت شد

ترجمه یک فصل از کتاب تخصصی در زمینه جراحی مغز و اعصاب

  • تهران
  • 1 شهریور 1400
  • 0 پیشنهاد

نیازمندم که یک فصل از کتاب جراحی مغز و اعصاب عملکردی با عنوان  IDDS for Spasticity, Dystonia, and Rigidity  ترجمه گردد. عنوان انگلیسی فصل: IDDS for Spasticity, Dystonia, and Rigidity…

100,000 تا 500,000 تومان

ترجمه تخصصی متن کتاب در زمینه جراحی مغز و اعصاب عملکردی

  • تهران
  • 1 شهریور 1400
  • 0 پیشنهاد

با سلام و احترام نیازمندم تا یک ترجمه روان و با کیفیت از یک فصل کتاب جراحی مغز و اعصاب با عنوان “درمان های جراحی تخریبی مرکزی و محیطی برای…

100,000 تا 500,000 تومان

ترجمه تخصصی متن کتاب در زمینه جراحی مغز و اعصاب

  • تهران
  • 1 شهریور 1400
  • 0 پیشنهاد

با سلام و احترام نیازمندم تا یک ترجمه روان و با کیفیت از یک فصل کتاب جراحی مغز و اعصاب با عنوان “ثبت میکروالکترودی در جراحی عملکردی مغز و اعصاب”…

100,000 تا 500,000 تومان