پروفایل ساره عدالتی

ساره عدالتی دکتری تخصصی رشته سیاست های غذا و تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

من ساره عدالتی هستم. ده سال است که به صورت حرفه ای در پروژه های مختلف تحقیقاتی مشارکت داشته ام. مهارت های من، پیشنهاد و تعریف پروژه های تحقیقاتی در حوزه تغذیه جامعه و سلامت، تحلیل مطالعات کیفی با نرم افزارهای Maxqda و ATLAS، تحلیل آماری با نرم افزار SPSS ،مقاله نویسی آکادمیک و حرفه ای به زبان انگلیسی و فارسی و همچنین ویرایش و داوری مقالات علمی در حوزه علوم پزشکی و سلامت می باشد. در تمامی موارد بالا، علاقه مند به آموزش، مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزشی می باشم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید