پروفایل محمد حسین خسروی

محمد حسین خسروی
3 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر تهران
تاریخ عضویت: 13 فروردین 1399

پزشک و پژوهشگر

مدیر عامل استارتاپ آموزشی پژوهشی آرکا

مدیر موسس بانک فراگیر داده های سرطان

برسی اجمالی پروژه ها