فریلنسر کیست؟

فریلنسرکسی است که کارمندِ خودش است!
مستقل و در زمان و مکان دلخواه خودش کار می کند!
خدماتش را بدون بستنِ پیمان های کاری طولانی و سفت و سخت، اما در عین حال با تعهد کامل ارائه می دهد!
اگر چه کارفرمای ثابتی ندارد اما به دنبال جذب موثر و ادامه همکاری با کارفرما و مشتری های دلخواه خودش است!

با ما می یابی اگر پژوهیتو!

نظر