در خانه کارفرما شوید!

🔉با پژوهیتو به سادگیِ یک کلیک “کارفرما” می شی!

📍پروژه ی پژوهشی داری؟
📍دوست داری یک فرد خبره تو نگارش یا ترجمه ی مقاله ت بهت کمک کنه؟
📍با انجام پایان نامه و تحلیل آماریش به مشکل خوردی؟
📍نمی دونی چطوری پروپوزالت رو جمع و جور کنی؟

اصلا جایی برای نگرانی نیست

✅با ما می یابی اگر پژوهیتو!

🖊می تونی پروژه ت رو تو پژوهیتو ثبت کنی و تبدیل به کارفرما بشی!
👨🏻‍🎓اون وقت همه ی کارشناسان خبره ی پژوهشی می تونن پروژه ی تو رو ببینن و برای کمک به تو اعلام آمادگی کنن!

🌐 pajohito.com

نظر